Bài tin liên quan
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC : 2017-2018

     

Buổi Sáng

Thứ

Tiết

6A1

6A2

6A3

9A1

9A2

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Hai

1

CC

Tèo

CC

Nga

CC

Ngân

CC

Nương

CC

Thuận

2

MT

Nga

Toán

Thảo

Văn

Duyên

Văn

Bích

Toán

Thuận

3

Anh

Ngân

Toán

Thảo

Văn

Duyên

Văn

Bích

Toán

Thuận

4

Văn

Duyên

Anh

Ngân

MT

Nga

Toán

Thuận

Văn

Bích

5

Văn

Duyên

MT

Nga

Anh

Ngân

Toán

Thuận

Văn

Bích

Ba

1

Sinh

Hân

Tin

Ly

Nhân

Hóa

Văn

Bích

2

Nhân

Tin

Ly

Sinh

Tâm

GDCD

Thành

Văn

Bích

3

Anh

Ngân

Nhân

Văn

Duyên

Sinh

Tâm

Hóa

Hân

4

Anh

Ngân

Sinh

Tâm

Văn

Duyên

Tin

Ly

CN

Bích

5

X

X

X

X

X

X

Tin

Ly

Sinh

Tâm

1

CN

Duyên

Toán

Thảo

Anh

Ngân

Nhân

Anh

Thủy

2

CN

Duyên

Toán

Thảo

Anh

Ngân

Sử

Diễm

Anh

Thủy

3

Toán

Phương

CN

Duyên

Toán

Thảo

Nhạc

Tèo

Nhân

4

Toán

Phương

CN

Duyên

Toán

Thảo

Anh

Thủy

Sử

Diễm

5

X

X

X

X

X

X

Anh

Thủy

Nhạc

Tèo

Năm

1

Địa

Thạnh

Văn

Duyên

Nhạc

Tèo

Văn

Bích

Toán

Thuận

2

Nhạc

Tèo

Văn

Duyên

Sinh

Tâm

Văn

Bích

Toán

Thuận

3

Toán

Phương

Nhạc

Tèo

CN

Duyên

Sinh

Tâm

Văn

Bích

4

Toán

Phương

Sinh

Tâm

CN

Duyên

Hóa

Nhân

5

X

X

X

X

X

X

Nhân

Sinh

Tâm

Sáu

1

Văn

Duyên

Địa

Phước

Toán

Thảo

Văn

Bích

GDCD

Thành

2

Văn

Duyên

GDCD

Thành

Toán

Thảo

CN

Bích

Tin

Ly

3

GDCD

Thành

Văn

Duyên

Sử

Phượng

Địa

Nương

Tin

Ly

4

Sử

Phượng

Văn

Duyên

Tin

Ly

Toán

Thuận

Hóa

Hân

5

Sinh

Hân

Sử

Phượng

Tin

Ly

Toán

Thuận

Địa

Nương

Bảy

1

Tin

Ly

Anh

Ngân

Địa

Phước

MT

Nga

Địa

Nương

2

Tin

Ly

Anh

Ngân

GDCD

Thành

Địa

Nương

MT

Nga

3

NGLL

Tèo

NGLL

Nga

NGLL

Ngân

NGLL

Nương

NGLL

Thuận

4

SHCN

Tèo

SHCN

Nga

SHCN

Ngân

SHCN

Nương

SHCN

Thuận

 

 

Buổi Chiều

Thứ

Tiết

7A1

7A2

7A3

8A1

8A2

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Hai

1

Toán

Thật

Anh

Sáu

GDCD

Thành

Tin

Ly

Văn

Duyên

2

Toán

Thật

Anh

Sáu

MT

Nga

Tin

Ly

Văn

Duyên

3

MT

Nga

Toán

Thật

Anh

Sáu

Văn

Duyên

Toán

Thuận

4

Anh

Thủy

Toán

Thật

Anh

Sáu

Văn

Duyên

Toán

Thuận

5

CC

Thủy

CC

Thật

CC

Phước

CC

Phượng

CC

Thành

Ba

1

Văn

Bích

CN

Bình

Sinh

Hân

Sinh

Tâm

Anh

Sáu

2

Văn

Bích

Nhạc

Tèo

Tin

Ly

Anh

Sáu

Sinh

Tâm

3

CN

Bình

Văn

Bích

Tin

Ly

Nhạc

Tèo

Hóa

Hân

4

Nhạc

Tèo

Văn

Bích

CN

Bình

Nhân

Tin

Ly

5

X

X

X

X

X

X

CN

Nhân

Tin

Ly

1

Tin

Ly

Địa

Phước

Sử

Diễm

CN

Nhân

Anh

Sáu

2

Tin

Ly

Sử

Diễm

Nhân

MT

Nga

Anh

Sáu

3

Sử

Diễm

Nhân

Toán

Thật

Anh

Sáu

MT

Nga

4

Nhân

MT

Nga

Toán

Thật

Anh

Sáu

Sử

Nương

5

X

X

X

X

X

X

Sử

Nương

CN

Nhân

Năm

1

Toán

Thật

Sinh

Hân

Văn

Bích

Sử

Nương

Sinh

Tâm

2

Toán

Thật

Địa

Phước

Văn

Bích

Sinh

Tâm

Hóa

Hân

3

Địa

Phước

Văn

Bích

Sử

Diễm

Hóa

Hân

Sử

Nương

4

Sử

Diễm

Văn

Bích

Sinh

Hân

Toán

Thảo

Nhân

5

Sinh

Hân

Sử

Diễm

Địa

Phước

Toán

Thảo

CN

Nhân

Sáu

1

Địa

Phước

Anh

Sáu

Toán

Thật

Văn

Duyên

Toán

Thuận

2

Văn

Bích

Sinh

Hân

Toán

Thật

Văn

Duyên

Toán

Thuận

3

Văn

Bích

GDCD

Thành

Anh

Sáu

Hóa

Hân

Văn

Duyên

4

GDCD

Thành

Tin

Ly

Văn

Bích

Toán

Thảo

Văn

Duyên

5

Sinh

Hân

Tin

Ly

Văn

Bích

Toán

Thảo

GDCD

Thành

Bảy

1

Anh

Thủy

Toán

Thật

Địa

Phước

Địa

Phượng

Nhạc

Tèo

2

Anh

Thủy

Toán

Thật

Nhạc

Tèo

GDCD

Thành

Địa

Phượng

3

NGLL

Thủy

NGLL

Thật

NGLL

Phước

NGLL

Phượng

NGLL

Thành

4

SHCN

Thủy

SHCN

Thật

SHCN

Phước

SHCN

Phượng

SHCN

Thành


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 5
Tháng 12 : 19
Năm 2021 : 2.957
Wednesday, 08/12/2021 - 16:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Sinh Sắc