Triển khai tập huấn lại và tổ chức giảng dạy lồng ghép bộ tài liệu" Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh" cấp THCS kể từ HKII năm 2017-2018 và những năm tiếp theo
Văn bản liên quan
Wednesday, 08/12/2021 - 17:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Sinh Sắc